POLOWE SPOTKANIE PLANTATORÓW 2016

SGP Krobia zaprasza na:

„POLOWE SPOTKANIE PLANTATORÓW”

spotkanie odbędzie się 28.08.2016 r. (tj. niedziela)

Godz.1100

spotkanie na polach Państwa Adamczaków oraz Państwa Chudziaków w Pawłowie, 63-930 Jutrosin.

W programie ocena kolekcji odmian pomidorów i wpływu nawożenia na wielkość plonu oraz spotkanie z przedstawicielami firm nasiennych, nawozowych i środków ochrony roślin.

Plantatorzy mogą również zlustrować plantację Pana Artura Jarusa w Zalesiu Małym na której znajdują się odmiany przeznaczone do zbioru kombajnowego.

W czasie spotkania zapraszamy na wspólny poczęstunek.

HARMONOGRAM DOSTAW 2016

 

  • Limit można przekroczyć o 5%
  • O dostawach nie realizowanych należy powiadomić biuro SGP Krobia 48 godzin wcześniej.
  • Bieżące opóźnienia harmonogramu należy kontrolować u placowego pod numerem telefonu 605 352 322

                PRZESUNIĘCIE HARMONOGRAMU 20.08.2016

godzina według HARMONOGRAMU PRZEWIDYWANA GODZINA WJAZDU 
Piątek 14. Sobota 6
Piątek 15. Sobota 7
Piątek 16. Sobota 8
Piątek 17. Sobota 9
Piątek 18. Sobota 10
Piątek 19. Sobota 11
Piątek 20. Sobota 12
Piątek 21. Sobota 13
Piątek 22. Sobota 14
Piątek 23. Sobota 15
Piątek 24. Sobota 16
Sobota 1. Sobota 17
Sobota 2. Sobota 18
Sobota 3. Sobota 19
Sobota 4. Sobota 20
Sobota 5. Sobota 21
Sobota 6. Sobota 22
Sobota 7. Sobota 23
Sobota 8. Sobota 24
Sobota 9. Niedziela 1
Sobota 10. Niedziela 2
Sobota 11. Niedziela 3
Sobota 12. Niedziela 4
Sobota 13. Niedziela 5
Sobota 14. Niedziela 6
Sobota 15. Niedziela 7
Sobota 16. Niedziela 8
Sobota 17. Niedziela 9
Sobota 18. Niedziela 10
Sobota 19. Niedziela 11
Sobota 20. Niedziela 12
Sobota 21. Niedziela 13
Sobota 22. Niedziela 14
Sobota 23. Niedziela 15
Sobota 24. Niedziela 16
Niedziela 1. Niedziela 17
Niedziela 2. Niedziela 18
Niedziela 3. Niedziela 19
Niedziela 4. Niedziela 20
Niedziela 5. Niedziela 21
Niedziela 6. Niedziela 22
Niedziela 7. Niedziela 23
Niedziela 8. Niedziela 24
Niedziela 9. Poniedziałek 1
Niedziela 10. Poniedziałek 2
Niedziela 11. Poniedziałek 3
Niedziela 12. Poniedziałek 4
Niedziela 13. Poniedziałek 5
Niedziela 14. Poniedziałek 6
Niedziela 15. Poniedziałek 7
Niedziela 16. Poniedziałek 8
Niedziela 17. Poniedziałek 9
Niedziela 18. Poniedziałek 10
Niedziela 19. Poniedziałek 11
Niedziela 20. Poniedziałek 12
Niedziela 21. Poniedziałek 13
Niedziela 22. Poniedziałek 14
Niedziela 23. Poniedziałek 15
Niedziela 24. Poniedziałek 16
Poniedziałek 1 Poniedziałek 17
Poniedziałek 14 Poniedziałek 18
Poniedziałek 15 Poniedziałek 19
Poniedziałek 16 Poniedziałek 20
Poniedziałek 17 Poniedziałek 21
Poniedziałek 18 Poniedziałek 22
Poniedziałek 19 Poniedziałek 23
Poniedziałek 20 Poniedziałek 24
Poniedziałek 21 Wtorek 1
Poniedziałek 22 Wtorek 2
Poniedziałek 23 Wtorek 3
Poniedziałek 24 Wtorek 4
Wtorek 1 Wtorek 5
Wtorek 2 Wtorek 6
Wtorek 3 Wtorek 7
Wtorek 4 Wtorek 8
Wtorek 5 Wtorek 9
Wtorek 6 Wtorek 10
Wtorek 7 Wtorek 11
Wtorek 8 Wtorek 12
Wtorek 9 Wtorek 13
Wtorek 10 Wtorek 14
Wtorek 11 Wtorek 15
Wtorek 12 Wtorek 16
Wtorek 13 Wtorek 17
Wtorek 14 Wtorek 18
Wtorek 15 Wtorek 19
Wtorek 16 Wtorek 20
Wtorek 17 Wtorek 21
Wtorek 18 Wtorek 22
Wtorek 19 Wtorek 23
Wtorek 20 Wtorek 24
Wtorek 21 Wtorek 1
Wtorek 22 Wtorek 2
Wtorek 23 Wtorek 3
Wtorek 24 Wtorek 4

RAPORT ZAGROŻENIA CHOROBAMI POMIDORA - BASF

Szanowni Partnerzy BASF Polska

Konieczność przeprowadzenia w najbliższych dniach nawet kilku zabiegów zwalczających zarazę ziemniaka będzie bezdyskusyjna. Zaniechanie w ich przeprowadzeniu będzie skutkowało zniszczeniem plantacji pomidorów w efekcie silnych infekcji.

BIULETYN WARZYWNICZY BASF - LATO 2016

Aktualna sytuacja w uprawie pomidora gruntowego

Aktualne zagrożenia na plantacja pomidora W rejonach uprawy pomidora producenci nadal borykają się z chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi. Warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi bakteryjnej cętkowatość pomidora, alternariozie, septoriozie pomidora, brunatnej plamistości pomidora oraz zarazie.

Bakteryjna cętkowatość pomidora rozwija się przy umiarkowanej temperaturze (20ºC). Jej źródłem są resztki roślinne pozostawione w glebie a sprawcą – bakteria Pseudomonas syringae pv tomato. Objawem choroby są widoczne na porażonych roślinach ciemne wodniste plamki otoczone żółtą obwódką. Plamy te często zlewają się, tworząc na brzegach liści nekrozy, co prowadzi do ich zasychania. Takie same objawy powstają na pędach, ogonkach i owocach. Przy dużej presji owoce słabo zawiązują się. Bakterie przenoszą się mechanicznie (sprzęt, ludzie) oraz z kroplami wody. Obecnie najsilniejsza presja tej choroby obserwowana jest w Wielkopolsce.

Chorobę tę należy zwalczać przy pomocy preparatów miedziowych zgodnie z etykietą (np. Funguran lub inne preparaty miedziowe). W przypadku silnej presji nie mieszać preparatów miedziowych z nawozami. Należy myć koła ciągnika po każdym zabiegu i po przejeździe z każdego nowego pola.

Drugim ważna chorobą, z którą walczą aktualnie producenci pomidora jest alternarioza. Jej sprawca Alternaria solani wymaga do rozwoju ciepłej suchej pogody. Do infekcji dochodzi przez zarodniki konidialne przenoszone z wiatrem i wodą. Objawy na pomidorze to suche ciemnobrunatne plamy czasem z żółtą obwódką, tworzą koncentryczne pierścienie. Porażone są liście, pędy i owoce. Do zwalczania alternarii można użyć: Polyram 70 WG w dawce 1,2–1,8 kg/ha (preparat kontaktowy zawierający metiram), Cabrio Duo 112 EC w dawce 2–2,5 l/ha (zawiera dimetomorf – działanie wgłębne; oraz piraklostrobinę – działanie lokalnie układowe i translamilarne) lub Signum 33 WG w dawka 1–1,5 kg/ha (zawiera piraklostrobinę i boskalid – działanie systemiczne). W przypadku silnej presji nie należy mieszać fungicydów z nawozami.

Cabrio Duo 112 EC oraz Signum 33 WG mają bardzo korzystny wpływ na procesy fizjologiczne rośliny, dając efekt AgCelence, szczególnie widoczny w warunkach stresowych. Razem z Alternarią na plantacjach pojawiły się brunatna plamistość liści pomidora i septorioza pomidora. Sprawcy tych chorób do rozwoju potrzebują zwilżenia liści w nocy.

Septoriozę liści w pomidorach polowych wywołuje Septoria lycopersici. Optymalne warunki do rozwoju tej choroby to temp. 18–20ºC. Na liściach tworzą się drobne okrągłe ciemnobrunatne plamy o jaśniejszych środkach z widocznymi piknidiami grzyba. Plamy pojawiają się również na łodydze i ogonkach. W przeciwieństwie do alternariozy brak plam na owocach.

Brunatna plamistość liści pomidora powodowaną jest przez grzyb Cladosporium fulvum. Objawy zaczynają się od żółtych rozmytych plam, stopniowo zamieniających się na ciemnobrunatne Po spodniej stronie liści widać obfitą ilość zarodników konidialnych. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi tej choroby.

Wymienione choroby doskonale zwalczają fungicydy: Cabrio Duo 112 EC (2–2,5 l/ha), Polyram 70 WG (1,2–1,8 kg/ha), Acrobat MZ 69 WG (2 kg/ha), Signum 33 WG (1–1,5 kg/ha).

Zaraza ziemniaka aktualnie została opanowana. Poprawiły się warunki pogodowe – jest sucho i ciepło. Niestety wiele plantacji w rejonie Wielkopolski zostały uszkodzone, niektóre zaorane. W przypadku, gdy pogoda zmieni się i w nocy będzie chłodno (temp. 15–20ºC przez 2 godz.) ponownie nastąpi zwilżenie liści. Produkty wymienione powyżej powinny być zastosowane na porażonych plantacjach – zwalczą one również skutecznie zarazę.

Przy stosowaniu preparatów należy zwracać uwagę na ich różne mechanizmy działania, substancje czynne i okresy karencji.

Signum 33 WG, Cabrio Duo112 EC, Orvego 525 SC to najważniejsze preparaty w obecnej chwili w pomidorze.

Poniższe fotografie przedstawiają sytuację z którą bardzo często w tym sezonie mamy do czynienia, gdzie to na jednej roślinie występuje jednocześnie kilka chorób, takich jak : zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza pomidora oraz bakteryjna cętkowatość pomidora.

Zespół BASF Polska, Dział Crop Protection

dr Anna Długosz, Maciej Wita, Marcin Chojecki

AGRO AKADEMIA POMIDOROWA BASF 2016

Podkategorie