HARMONOGRAM DOSTAW 2016

  • limit można przekroczyć o 10%
  • o dostawach nie realizowanych należy powiadomić biuro SGP Krobia 48 godzin wcześniej.
  • ZAKAZANE jest zwiększanie dostaw na początku tygodnia i rezygnowanie bądź pomniejszanie dostaw sobotnio-niedzielnych 
  • bieżące opóźnienia harmonogramu należy kontrolować u placowego pod numerem telefonu 605 352 322

  PRZESUNIĘCIE HARMONOGRAMU 28 wrzesień 2016

godzina według HARMONOGRAMU PRZEWIDYWANA GODZINA WJAZDU 
Wtorek 6. Środa 7.
Wtorek 7. Środa 8.
Wtorek 8. Środa 9.
Wtorek 9. Środa 10.
Wtorek 10. Środa 11.
Wtorek 11. Środa 12.
Wtorek 12. Środa 13.
Wtorek 13. Środa 14.
Wtorek 14. Środa 15.
Wtorek 15. Środa 16.
Wtorek 16. Środa 17.
Wtorek 17. Środa 18.
Wtorek 18. Środa 19.
Wtorek 19.20 Środa 20.
Wtorek 21. Środa 21.
Wtorek 22. Środa 22.
Wtorek 23. Środa 23.
Wtorek 24. Środa 24.
Środa 1. Czwartek 1.
Środa 2. Czwartek 2.
Środa 3. Czwartek 3.
Środa 4. Czwartek 4.
Środa 5. Czwartek 5.
Środa 6. Czwartek 6.
Środa 7. Czwartek 7.
Środa 8. Czwartek 8.
Środa 9. Czwartek 9.
Środa 10. Czwartek 10.
Środa 11. Czwartek 11.
Środa 12. Czwartek 12.
Środa 13. Czwartek 13.
Środa 14. Czwartek 14.
Środa 15. Czwartek 15.
Środa 16. Czwartek 16.
Środa 17. Czwartek 17.
Środa 18. Czwartek 18.
Środa 19. Czwartek 19.
Środa 20. Czwartek 20.
Środa 21. Czwartek 21.
Środa 22. Czwartek 22.
Środa 23. Czwartek 23.
Środa 24. Czwartek 24.
Czwartek 1. Piątek 1.
Czwartek 2. Piątek 2.
Czwartek 3. Piątek 3.
Czwartek 4. Piątek 4.
Czwartek 5. Piątek 5.
Czwartek 6. Piątek 6.
Czwartek 7. Piątek 7.
Czwartek 8. Piątek 8.
Czwartek 9. Piątek 9.
Czwartek 10. Piątek 10.
Czwartek 11. Piątek 11.
Czwartek 12. Piątek 12.
Czwartek 13. Piątek 13.
Czwartek 14. Piątek 14.
Czwartek 15. Piątek 15.
Czwartek 16. Piątek 16.
Czwartek 17. Piątek 17.
Czwartek 18. Piątek 18.
Czwartek 19. Piątek 19.
Czwartek 20. Piątek 20.
Czwartek 21. Piątek 21.
Czwartek 22. Piątek 22.
Czwartek 23. Piątek 23.
Czwartek 24. Piątek 24.

POLOWE SPOTKANIE PLANTATORÓW 2016

SGP Krobia zaprasza na:

„POLOWE SPOTKANIE PLANTATORÓW”

spotkanie odbędzie się 28.08.2016 r. (tj. niedziela)

Godz.1100

spotkanie na polach Państwa Adamczaków oraz Państwa Chudziaków w Pawłowie, 63-930 Jutrosin.

W programie ocena kolekcji odmian pomidorów i wpływu nawożenia na wielkość plonu oraz spotkanie z przedstawicielami firm nasiennych, nawozowych i środków ochrony roślin.

Plantatorzy mogą również zlustrować plantację Pana Artura Jarusa w Zalesiu Małym na której znajdują się odmiany przeznaczone do zbioru kombajnowego.

W czasie spotkania zapraszamy na wspólny poczęstunek.

RAPORT ZAGROŻENIA CHOROBAMI POMIDORA - BASF

Szanowni Partnerzy BASF Polska

Do 28.08. w całej Polsce prognozowane są upały, co znacznie osłabi rośliny powoli kończące wegetację. Wydelikacone w wyniku wysokiej temperatury i silnego nasłonecznienia będą bardzo podatne na choroby, które ponownie z dużym nasileniem wystąpią po 29.08. Przeprowadzenie, po poniedziałku, zabiegów zabezpieczających dojrzewające owoce będzie konieczne.

BIULETYN WARZYWNICZY BASF - LATO 2016

Aktualna sytuacja w uprawie pomidora gruntowego

Aktualne zagrożenia na plantacja pomidora W rejonach uprawy pomidora producenci nadal borykają się z chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi. Warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi bakteryjnej cętkowatość pomidora, alternariozie, septoriozie pomidora, brunatnej plamistości pomidora oraz zarazie.

Bakteryjna cętkowatość pomidora rozwija się przy umiarkowanej temperaturze (20ºC). Jej źródłem są resztki roślinne pozostawione w glebie a sprawcą – bakteria Pseudomonas syringae pv tomato. Objawem choroby są widoczne na porażonych roślinach ciemne wodniste plamki otoczone żółtą obwódką. Plamy te często zlewają się, tworząc na brzegach liści nekrozy, co prowadzi do ich zasychania. Takie same objawy powstają na pędach, ogonkach i owocach. Przy dużej presji owoce słabo zawiązują się. Bakterie przenoszą się mechanicznie (sprzęt, ludzie) oraz z kroplami wody. Obecnie najsilniejsza presja tej choroby obserwowana jest w Wielkopolsce.

Chorobę tę należy zwalczać przy pomocy preparatów miedziowych zgodnie z etykietą (np. Funguran lub inne preparaty miedziowe). W przypadku silnej presji nie mieszać preparatów miedziowych z nawozami. Należy myć koła ciągnika po każdym zabiegu i po przejeździe z każdego nowego pola.

Drugim ważna chorobą, z którą walczą aktualnie producenci pomidora jest alternarioza. Jej sprawca Alternaria solani wymaga do rozwoju ciepłej suchej pogody. Do infekcji dochodzi przez zarodniki konidialne przenoszone z wiatrem i wodą. Objawy na pomidorze to suche ciemnobrunatne plamy czasem z żółtą obwódką, tworzą koncentryczne pierścienie. Porażone są liście, pędy i owoce. Do zwalczania alternarii można użyć: Polyram 70 WG w dawce 1,2–1,8 kg/ha (preparat kontaktowy zawierający metiram), Cabrio Duo 112 EC w dawce 2–2,5 l/ha (zawiera dimetomorf – działanie wgłębne; oraz piraklostrobinę – działanie lokalnie układowe i translamilarne) lub Signum 33 WG w dawka 1–1,5 kg/ha (zawiera piraklostrobinę i boskalid – działanie systemiczne). W przypadku silnej presji nie należy mieszać fungicydów z nawozami.

Cabrio Duo 112 EC oraz Signum 33 WG mają bardzo korzystny wpływ na procesy fizjologiczne rośliny, dając efekt AgCelence, szczególnie widoczny w warunkach stresowych. Razem z Alternarią na plantacjach pojawiły się brunatna plamistość liści pomidora i septorioza pomidora. Sprawcy tych chorób do rozwoju potrzebują zwilżenia liści w nocy.

Septoriozę liści w pomidorach polowych wywołuje Septoria lycopersici. Optymalne warunki do rozwoju tej choroby to temp. 18–20ºC. Na liściach tworzą się drobne okrągłe ciemnobrunatne plamy o jaśniejszych środkach z widocznymi piknidiami grzyba. Plamy pojawiają się również na łodydze i ogonkach. W przeciwieństwie do alternariozy brak plam na owocach.

Brunatna plamistość liści pomidora powodowaną jest przez grzyb Cladosporium fulvum. Objawy zaczynają się od żółtych rozmytych plam, stopniowo zamieniających się na ciemnobrunatne Po spodniej stronie liści widać obfitą ilość zarodników konidialnych. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi tej choroby.

Wymienione choroby doskonale zwalczają fungicydy: Cabrio Duo 112 EC (2–2,5 l/ha), Polyram 70 WG (1,2–1,8 kg/ha), Acrobat MZ 69 WG (2 kg/ha), Signum 33 WG (1–1,5 kg/ha).

Zaraza ziemniaka aktualnie została opanowana. Poprawiły się warunki pogodowe – jest sucho i ciepło. Niestety wiele plantacji w rejonie Wielkopolski zostały uszkodzone, niektóre zaorane. W przypadku, gdy pogoda zmieni się i w nocy będzie chłodno (temp. 15–20ºC przez 2 godz.) ponownie nastąpi zwilżenie liści. Produkty wymienione powyżej powinny być zastosowane na porażonych plantacjach – zwalczą one również skutecznie zarazę.

Przy stosowaniu preparatów należy zwracać uwagę na ich różne mechanizmy działania, substancje czynne i okresy karencji.

Signum 33 WG, Cabrio Duo112 EC, Orvego 525 SC to najważniejsze preparaty w obecnej chwili w pomidorze.

Poniższe fotografie przedstawiają sytuację z którą bardzo często w tym sezonie mamy do czynienia, gdzie to na jednej roślinie występuje jednocześnie kilka chorób, takich jak : zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza pomidora oraz bakteryjna cętkowatość pomidora.

Zespół BASF Polska, Dział Crop Protection

dr Anna Długosz, Maciej Wita, Marcin Chojecki

AGRO AKADEMIA POMIDOROWA BASF 2016

Podkategorie